Κριτικός κινηματογράφου, πρώην διευθυντής αιθουσών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. @