Δημοσιογράφος - ιστορικός κινηματογράφου, Δρ. Κινηματογραφικών Σπουδών ΑΠΘ @